Kære bygherre

Tillykke med jeres valg om at bygge et nyt hus med solceller og måske også et batterianlæg. Vi ved, at der er mange ting at skulle forholde sig til i processen med at bygge hus. Derfor har vi i dette brev samlet en række informationer, som forhåbentlig kan hjælpe med at besvare evt. spørgsmål i forbindelse med jeres solceller. MyEnergy står selvfølgelig for selve monteringen af jeres solpaneler, og vi sørger for at registrere dem. I den forbindelse har vi allerede modtaget en fuldmagt fra jer, som vi skal bruge i registreringsprocessen.

Registrering af solceller

”MyEnergy står for selve monteringen af jeres solpaneler, og vi sørger også for at de tekniske dokumenter er udfyldt korrekt, hvorefter elektrikeren på jeres byggesag indsender dem til det lokale netselskab. I den forbindelse har vi sikkert allerede modtaget en fuldmagt fra jer, som I har udfyldt i samarbejde med byggefirmaet. Fuldmagten giver MyEnergy lov til at registrere anlægget på jeres vegne, og I skal derfor ikke foretage jer yderligere.

Bemærk – der kommer muligvis et tilslutningsgebyr på ca. 2500 kr. fra netselskabet ved registrering af solceller – afhængigt af netselskab. Dette er et engangsbeløb. Det er et gebyr for de administrative omkostninger som netselskabet har ved at oprette et micro VE-anlæg (i jeres tilfælde solceller).

Sammen med opkrævningen for tilmelding, vil I modtage anlæggets GSRN-nummer – det skal I bruge når I indgår aftale med den produktionselleverandør, som I ønsker skal sælge jeres overskudsstrøm.

Vi tilmelder alle anlæggene i gruppe 3-ordningen – øjebliksbaseret nettoafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som den produceres. Overskudsproduktion vil enten lades på batteri eller sælges via produktionselleverandøren.”

Placering af solceller

Beslutningen om hvor I vil have jeres solpaneler, inverter og batteri placeret er naturligvis op til jer, men her er et par gode råd fra MyEnergy:

• Solpaneler kan for et lille anlæg (2, 3 eller 4 eller 10) med fordel placeres mod sydvest, da det største forbrug, for de fleste husstande, vil være sidst på dagen.

• For større anlæg (> 8 paneler) er den optimale placering syd, øst eller vest. For de større anlæg er det muligt at fordele panelerne på to tagflader.

• Det er en god idé at placere inverteren sammen med øvrig teknik – enten i et skur, garage eller teknikskab.

• Tænker man, at der skal et batteri til, skal det placeres helst placeres i et skur eller garage.

For yderligere inspiration kan I se videoerne nedenfor om ”Placering af solceller” og ”Inverter fra MyEnergy”.

Batteri

MyEnergy tilbyder en batteriløsning, der sammen med solcelleanlægget sikrer, at man i videst muligt omfang kan anvende sin egen strøm. Batteriet giver mulighed for selv at opbevare overskudsstrøm og bruge strømmen på de tider af døgnet, hvor solen ikke skinner.

Til et typisk dansk hus anbefales et batteri på 5 kWh – svarende til et solcelleanlæg på 4-6 kWp. På solrige dage vil en del af den overskydende strøm lagres på batteriet. Er batteriet fuldt opladet vil den overskydende strøm blive sendt ud på elnettet. Denne strøm bliver man afregnet for til markedspris gennem den produktionselleverandør, man har valgt at lave aftale med.

Med de stigende variable priser på både markedspris og transporttariffer skal man overveje om man skal investere i batteri på 10 kWh fra start. Det er nemlig muligt at lade batteriet fra nettet når strømmen er billigst og gemme til når strømmen er dyrest – og det smarte er at Xolta batteriet gør det automatisk hvis man sætter indstillingen til det. Du skal altså ikke selv gå og holde øje med elmarkedet. 

Summationsmåler

Der har været en del debat om, hvordan solpaneler bliver monteret, hvor meget de yder, og hvordan strømmen leveres til el-nettet osv. Vi har her samlet noget grundlæggende information for at hjælpe med at få overblik over emnet.

Import og eksport af energi på én og samme tid

Selvom dit solcelleanlæg producerer mere energi end din husstand forbruger, kan det stadig ske, at du importerer energi fra el-nettet. Det er fordi energien til og fra dit solcelleanlæg føres i flere faser. En husstand har tre faser, men solcelleanlægget er nogle gange kun tilkoblet én eller to faser. Det er derfor kun i de faser, hvor dit solcelleanlæg er tilkoblet, at din producerede energi fra solcelleanlægget kan anvendes i husstanden. Det er også i de faser et eventuelt overskud af produceret energi kan blive sendt tilbage til el-nettet. Sætter du et større kraftforbrug i gang som for eksempel en tørretumbler eller vaskemaskine, kan du opleve at have et forbrug af importeret energi fra el-nettet, samtidig med at solcelleanlægget leverer et overskud af energi.

Din elmåler og inverter tæller forskellige værdier op

Et solcelleanlæg er udstyret med en inverter, som omformer energien fra solcelleanlægget til energi, du kan bruge i husstanden. På inverteren kan du hele tiden se, hvor meget energi dit solcelleanlæg har produceret. Elmålerens værdi for eksporteret energi angiver derimod, hvor meget energi der er sendt til el-nettet i overskud fra din produktion efter husstandens elforbrug er fratrukket. Desuden viser værdien for den importerede energi på elmåleren kun, hvor meget der er blevet importeret fra el-nettet, og ikke hvor meget husstanden rent faktisk forbruger. Derfor stemmer værdierne på inverteren og elmåleren ikke altid overens.

To forskellige målemetoder

Der findes to forskellige metoder at måle importen og eksporten af energi på. De kaldes henholdsvis for det individuelle måleprincip og det vektorielle måleprincip. Beregningen foregår i elmåleren, men det er dit forsyningsselskab, der vælger, hvilken af de to metoder, de vil benytte.

  • Ved det individuelle måleprincip afregnes energien for hver af de tre faser separat, og energiforbruget afregnes i ét register og energiproduktion afregnes i et andet. Det vil sige, at der kan tælles op i både import- og eksportregistret på samme tid.
  • Ved det vektorielle måleprincip trækkes solcellernes energiproduktion hele tiden fra husstandens energiforbrug over alle tre faser. Der bliver aldrig talt op i begge registre på samme tid. Afhængig af om det er det samlede forbrug eller den samlede produktion, der er størst, tælles der enten op i forbrugs- eller i produktionsregistret. Det er derfor måden, som registrene tælles op, der adskiller de to måleprincipper. Det endelige regnestykke vises dog ikke i måleren, men først på din årlige nettoafregning fra dit elselskab. Det vektorielle måleprincip er karakteriseret ved en summationsmåler/vektoriel summation eller det såkaldte Ferraris princip.
  • HUSK – det er dit forsyningsselskab/netselskab, der vælger, hvilken af de to metoder, de vil benytte. MyEnergy har ikke indflydelse på, hvilket system de vælger, og vi kan heller ikke kontakte selskaberne på vores kunders vegne. Dog er bygherre altid selv velkommen til at kontakte dem, hvilket vi selvfølgelig vil anbefale at gøre.

Hvordan kan jeg se, hvor meget overskudsstrøm jeg sender ud af huset? Se dit eloverblik på energinet.dk her. Du skal her bruge GSRN-nummeret til solcelleanlægget, som bør stå på fakturaen fra netselskabet, du har fået ifm. skift af måler.

Har du spørgsmål?

Se om du kan finde svaret i en af vores videoer