Kære bygherre

Tillykke med jeres valg om at bygge et nyt hus med solceller og måske også et batterianlæg. Vi ved, at der er mange ting at skulle forholde sig til i processen med at bygge hus. Derfor har vi i dette brev samlet en række informationer, som forhåbentlig kan hjælpe med at besvare evt. spørgsmål i forbindelse med jeres solceller. MyEnergy står selvfølgelig for selve monteringen af jeres solpaneler, og vi sørger for at registrere dem. I den forbindelse har vi allerede modtaget en fuldmagt fra jer, som vi skal bruge i registreringsprocessen.

Registrering af solceller

MyEnergy står selvfølgelig for selve monteringen af jeres solpaneler, og vi sørger for at registrere dem. I den forbindelse har vi allerede modtaget en fuldmagt fra jer, som I har udfyldt i samarbejde med byggefirmaet. Fuldmagten giver MyEnergy lov til at registrere anlægget på jeres vegne, og I skal derfor ikke foretage jer yderligere. Resten klarer vi! Bemærk – der kommer muligvis et tilslutningsgebyr på ca. 2500 kr. fra netselskabet ved registrering af solceller – afhængigt af ens netselskab. Dette er et engangsbeløb! Det er et gebyr for målerhåndtering (skift af måler på jeres eltavle til én, der kan registrere en produktion) og de administrative omkostninger som netselskabet har ved at oprette et micro VE-anlæg (i jeres tilfælde solceller).
MyEnergy tilmelder til elektrikeren og giver dem data om bl.a. anlæggets størrelse. Elektrikeren sender herefter disse data videre ind til Energistyrelsen. Opstår der spørgsmål f.eks. fra Energistyrelsen vedrørende adresse, disponentforhold o.lign., så send dem straks ind til os på [email protected], så skal vi gerne være behjælpelige i processen. Vi tilmelder i gruppe 3-ordningen – øjebliksbaseret nettoafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som den produceres. Eventuel overskudsproduktion leveres dermed gratis til elnettet uden afregning – medmindre man har valgt en løsning med batteri. Gruppe 3 giver mulighed for at sælge overskudsstrøm til elnettet. Læs mere om overskudsstrøm. I er også velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål ifm. overskudsstrøm.

Placering af solceller

Beslutningen om hvor I vil have jeres solpaneler, inverter og batteri placeret er naturligvis op til jer, men her er et par gode råd fra MyEnergy:

• Solpaneler kan for et lille anlæg (4 eller 10 paneler) med fordel placeres mod sydvest, da det største forbrug, for de fleste husstande, vil være sidst på dagen.

• For større anlæg (>12 paneler med batteri) er den optimale placering øst/vest og/eller stik syd. Det er muligt at dele mange paneler.

• Inverteren er ikke helt lydløs, og derfor kan det være en god idé at placere den sammen med øvrig teknik – enten i et skur, teknikskab i bryggers eller på loftet.

• Tænker man, at der skal et batteri til, skal det placeres i +grader – helst i et skur/garage

• Mulighed for at tilvælge installation på flere tagflader

For yderligere inspiration kan I se videoerne nedenfor om ”Placering af solceller” og ”Inverter fra MyEnergy”.

Batteri

MyEnergy tilbyder en batteriløsning, der sammen med solcelleanlægget sikrer, at man i videst muligt omfang kan anvende sin egen strøm. Batteriet giver mulighed for selv at opbevare overskudsstrøm og bruge strømmen på de tider af døgnet, hvor solen ikke skinner.

Med en batteriløsning sikres man den højest mulige anvendelsesgrad af den genererede energi. De nye solcelleanlæg der sælges er typisk reduceret i effekt, fordi man ifølge de nye regler ikke får gavn af en overskudsproduktion. Derfor skal man købe et lidt større solcelleanlæg, hvis man planlægger at investere i en batteriløsning. På denne måde sikres, at man har en reel overkapacitet, som kan udnyttes til opladning af batteriet.

MyEnergy tilbyder 2 forskellige løsninger:
• Batteri med integreret inverter ”HYBRID-anlæg”
• Batteri som tilkøb til et eksisterende solcelleanlæg

Fakta om Sonnen Batteri

• Batteri med integreret inverter ”HYBRID-anlæg”
• Batteri som tilkøb til et eksisterende solcelleanlæg
• Fabrikeret i Tyskland
• Modulopbygning i 2,5 kWh trin
• Fuld udnyttelse af den angivne kapacitet (batteriet tåler at blive helt afladt)
• Kompakt og pladsbesparende design
• LiFePo4 celler som både er sikre og med lang levetid
• Kan lagre energi i op til 6 måneder uden tab af kapacitet
• Designet med tyve års forventet levetid (10.000 opladninger)
• 10 års garanti
• Optimeret eget-forbrug (intelligent software)
• Lærer automatisk at forudse kundens forbrugsmønster
• Placeres i frostfrit rum – gerne i skur/garage
• Brugervenligt Interface
• Aflæsning af husets forbrug fra computer og/eller APP
• Mulighed for tilkøb af skærm

Værktøjer

Guide til udbytteberegneren

1. Udfyld adressen

2. Størrelse på anlægget (4 paneler = 1,2 kW)

3. Hældning på anlæg (25% med almindeligt tag / 0% på fladt tag)

4. Monteret mod nord/syd/vest/øst? (øst = -90 grader)

5. PDF, og så ‘calculate’

6. EM-tabellen er relevant, delt op i måneder

Overskudsstrøm – og hvad så?

Når jeres solcelleanlæg registreres hos Energistyrelsen, vil det automatisk blive tilmeldt i gruppe 3 – en øjebliksbaseret nettoafregning. Det er den nyeste gruppeordning fra Energistyrelsen og betyder, at strømmen helst skal forbruges i samme øjeblik, som den produceres. Eventuel overskudsproduktion leveres dermed gratis til el-nettet uden afregning. Med et lille anlæg på 4 paneler, er dette en OK ordning. Gruppe 3 giver også mulighed for at sælge overskudsstrøm til elnettet.

Gruppe 2 er til store anlæg over 100 kW. Nogle el-leverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at I på forhånd kontakter jeres el-leverandør for at høre nærmere om abonnementet. Overskudsstrøm skal sælges via en produktions-el-leverandør, som man selv indgår aftale med. 

Har I spørgsmål vedr. overskudsstrøm, er I velkomne til at kontakte MyEnergy. 

Sælg overskudsstrøm!

Det er muligt at sælge eventuel overskudsproduktion. Der er flere spillere på markedet, bl.a. Modstrøm, som gerne køber jeres overskudsproduktion til markedspris.

Send os en mail på [email protected] hvis I ønsker et link til en nem tilmelding til Modstrøm.

Summationsmåler

Der har været en del debat om, hvordan solpaneler bliver monteret, hvor meget de yder, og hvordan strømmen leveres til el-nettet osv. Vi har her samlet noget grundlæggende information for at hjælpe med at få overblik over emnet.

Import og eksport af energi på én og samme tid

Selvom dit solcelleanlæg producerer mere energi end din husstand forbruger, kan det stadig ske, at du importerer energi fra el-nettet. Det er fordi energien til og fra dit solcelleanlæg føres i flere faser. En husstand har tre faser, men solcelleanlægget er nogle gange kun tilkoblet én eller to faser. Det er derfor kun i de faser, hvor dit solcelleanlæg er tilkoblet, at din producerede energi fra solcelleanlægget kan anvendes i husstanden. Det er også i de faser et eventuelt overskud af produceret energi kan blive sendt tilbage til el-nettet. Sætter du et større kraftforbrug i gang som for eksempel en tørretumbler eller vaskemaskine, kan du opleve at have et forbrug af importeret energi fra el-nettet, samtidig med at solcelleanlægget leverer et overskud af energi.

Din elmåler og inverter tæller forskellige værdier op

Et solcelleanlæg er udstyret med en inverter, som omformer energien fra solcelleanlægget til energi, du kan bruge i husstanden. På inverteren kan du hele tiden se, hvor meget energi dit solcelleanlæg har produceret. Elmålerens værdi for eksporteret energi angiver derimod, hvor meget energi der er sendt til el-nettet i overskud fra din produktion efter husstandens elforbrug er fratrukket. Desuden viser værdien for den importerede energi på elmåleren kun, hvor meget der er blevet importeret fra el-nettet, og ikke hvor meget husstanden rent faktisk forbruger. Derfor stemmer værdierne på inverteren og elmåleren ikke altid overens.

To forskellige målemetoder

Der findes to forskellige metoder at måle importen og eksporten af energi på. De kaldes henholdsvis for det individuelle måleprincip og det vektorielle måleprincip. Beregningen foregår i elmåleren, men det er dit forsyningsselskab, der vælger, hvilken af de to metoder, de vil benytte.

  • Ved det individuelle måleprincip afregnes energien for hver af de tre faser separat, og energiforbruget afregnes i ét register og energiproduktion afregnes i et andet. Det vil sige, at der kan tælles op i både import- og eksportregistret på samme tid.
  • Ved det vektorielle måleprincip trækkes solcellernes energiproduktion hele tiden fra husstandens energiforbrug over alle tre faser. Der bliver aldrig talt op i begge registre på samme tid. Afhængig af om det er det samlede forbrug eller den samlede produktion, der er størst, tælles der enten op i forbrugs- eller i produktionsregistret. Det er derfor måden, som registrene tælles op, der adskiller de to måleprincipper. Det endelige regnestykke vises dog ikke i måleren, men først på din årlige nettoafregning fra dit elselskab. Det vektorielle måleprincip er karakteriseret ved en summationsmåler/vektoriel summation eller det såkaldte Ferraris princip.
  • HUSK – det er dit forsyningsselskab/netselskab, der vælger, hvilken af de to metoder, de vil benytte. MyEnergy har ikke indflydelse på, hvilket system de vælger, og vi kan heller ikke kontakte selskaberne på vores kunders vegne. Dog er bygherre altid selv velkommen til at kontakte dem, hvilket vi selvfølgelig vil anbefale at gøre.

Hvordan kan jeg se, hvor meget overskudsstrøm jeg sender ud af huset? Se dit eloverblik på energinet.dk her. Du skal her bruge GSRN-nummeret til solcelleanlægget, som bør stå på fakturaen fra netselskabet, du har fået ifm. skift af måler.

Har du spørgsmål?

Se om du kan finde svaret i en af vores videoer